Cena všetkých našich služieb je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Po poskytnutí základných informácií Vám spracujeme nezáväznú cenovú ponuku, na základe ktorej  sa môžete rozhodnúť, či naše služby využijete.

Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné uviesť základne informácie, ako sú:

  • v akom katastrálnom území sa Vaša nehnuteľnosť nachádza
  • parcelné číslo, prípadne aj číslo listu vlastníctva
  • špecifikácia prác, o ktoré  máte záujem

Cenovú ponuku si vyžiadajte telefonický (č. tel. 0905 927 435),
e-mailom patrik.sova@gmail.com
alebo osobne Šumperská 44/35 Prievidza 971 01

zapisnik