Nám. SNP 151/6 Partizánske 958 01kataster partizánske
Tel: +421 38 7291
096127/5700
Fax: 096127/5705
E-mail: skpe@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:
Pondelok 08:00 – 15:00kataster partizanske
Utorok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 15:00
Piatok 08:00 – 14:00