Kataster nehnuteľností

  • vyhotovovanie geometrických plánov a vyznačenie vecného bremena
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • výkupové elaboráty
  • grafické identifikácie

Inžinierska geodézia

  • vyhotovovanie polohopisných a výškopisných plánov
  • zameranie inžinierskych sietí
  • vytýčenie stavebných objektov a staveniska
  • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb

Vyhotovenie adresného bodu

vytýčenie

 

Po vyhotovení geometrického plánu Vás usmerníme a poradíme Vám ako ďalej postupovať.